logo-1 EU flagga

Hur mår laxen?

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 11 december, 2019

Framtidens laxförvaltning i Torneälv

15e januari 2020 kommer Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård att arrangera en konferens i Pajala med fokus på hur Torneälvens lax mår samt hur förvaltningen bedrivs. Inom kort kommer vi att lägga ut fullständigt program. Markera datumet 20200115 redan nu så ni inte missar konferensen med efterföljande paneldebatt. Vill du redan nu anmäla dig kan du maila din anmälan till ylva@fisketornedalen.se

Varmt välkomna!

Projektansökningar

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 27 november, 2019

Vi tar gärna emot nya projektansökningar under vintern. För att vår LAG-styrelse skall kunna handlägga ansökningarna krävs att projektet omfattar medfinansiering från någon offentlig aktör tex kommun, arbetsförmedling, Länsstyrelsen eller Regin Norrbotten. Ta kontakt med Verksamhetsledaren L-G Lundström för mer information. Mobil 070-2059133.

Leader konferens Tornedalen 23 oktober

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 28 oktober, 2019

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Tornedalen 2020 bjöd in till en tematräff om leadermetoden som ett verktyg för att utveckla landsbygden. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultatet så här långt, lyssna till projektägare, diskutera framtidsfrågor och lyssna till en intressant paneldebatt med Per Pesula Lantbrukare, Sol-Britt Innala yrkesfiskare, Ulrika Hammarström kommunalråd, Monica Leijon Region Norrbotten, Jenny Söderström VD Kristallen. Paneldebatten leddes av Anna Kumpula Kostet.

Laxlotteriet 2019

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 16 september, 2019

Nu har Laxräknaren i Kattilakoski stannat på 64 720 st 20190831.

Vi vill härmed gratulera följande vinnare.

1:a pris 10 000 kr: Sebastian Lundström, Haparanda 64 730 st

2:a pris 2 000 kr: Anders Mörtberg, Övertorneå 64 890 st

3:e pris 500 kr: Bengt Westman, Haparanda 65 000 st