Fiska i Tornedalen

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 4 februari, 2021

Projektägare: Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020.

Syfte: Projektet syftar till att få nya besökare till aktuellt område då det finns kapacitet och möjligheter inom nuvarande besöksnäring med boenden att ta emot fler besökare. Projektet kommer också att lyfta fram möjligheterna för boende i området att jobba med turism inom främst fiske.

Mål: Efter projektet skall vi ha nått följande mål:1 deltagande vid sportfiskemässa.1 deltagande där vi påverkar beslutsfattare i Sverige. Genomfört digital marknadsföring i Europa. 2-3 genomförda visningsresor med journalister. 1-3 träffar med personer som är intresserade av utveckla ett hållbart sportfisket i Tornedalen. 1 träff med entreprenörer för att bilda ett Tornedalskt nätverk inom fisketurism främst befintliga som erbjuder olika standarder på boende

Finansiering: Total omfattning: 1 389 002 sek. Varav: 694 501 sek beviljat projektstöd (EU medel samt statliga medel) Offentlig medfinansiering: 594 601 sek samt offentlig resurs: 99 900 sek.

Projektledare: Lars-Gunnar Lundström. Mobil +4670-205 91 33, info@fisketornedalen.se

 

«

»