Fiskeplats Karungi

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 24 september, 2019

Projektägare: Karungi Hembygdsförening

Kontaktperson: Kristina Andersson

Syfte: Främja och säkerställa fritidsfisket i området. Ge möjlighet till naturupplevelse för rörelsehindrade.

Mål: Fiskealtanerna, 1 stor och 2 små skall byggas. Anslagstavlor med information. Anläggning av fiskestig
ca 500. Anläggning av spång över kanal 1 st. 2 st grillplatser.

Finansiering: Total omfattning 291 950 sek varav 195 607 sek projektstöd (EU samt statliga medel) 96 344 sek offentlig finansiering

från LAG.

«

»