Fiskeplats Matojärvi

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 24 september, 2019

Projektägare: Matojärvi Hembygdsförening

Kontaktperson: KG Eksholm

Syfte: Syfte är att göra det tillgänglig för alla att bedriva fiske speciellt för rörelsehindrade.

Mål: Att uppföra en fiskebrygga för rörelsehindrade samt uppföra en grillplats/vindskydd och en grusad gång
från parkering till fiskebrygga och grillplats.

Finansiering: Total omfattning 93 354 sek varav 62 547 sek projektstöd (EU samt statliga medel) 30 807 sek offentlig finansiering från LAG.

«

»