Förstudie Fisketrappa Puostijoki

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 12 februari, 2019

Projektägare: Puostijärvi vattensystem

Kontaktperson: Bengt Aili

Syfte: Syfte med projektet är att bidra till återställning av Puostijärvis vattensystem och skapa möjligheter för
fiskvandring,

Mål: Målet med projektet är att genomföra en förstudie för att undersöka vilka möjliga åtgärder det finns
som kan bidra till att skapa fria vandringsvägar för fisk.

Finansiering:

Total omfattning: 54 750 sek varav 36 683 sek beviljat projektstöd (EU samt statliga medel)

18 068 sek  offentlig finansiering från LAG

«

»