Tornedalens lekplatser

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 25 oktober, 2022

Projektägare: Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Syfte är att öka reproduktionen av fisk, främst Laxöring samt Harr.

Mål Återställning av ett flertal lekbottnar i de medverkande fiskevårdsområdenas vattensystem i Pajala samt Övertorneå.

Finansiering totalt. 707 738 sek

Projektstöd EU samt stat: 474 184 sek

LAG stöd: 105 799

Offentlig medfinansiering från Länsstyrelsen Norrbotten: 127 755 sek

Projektledare: Lars-Gunnar Lundström 070-2059133, info@fisketornedalen.se

«

»