Utveckling av Haparanda skärgård som fiske- och turistdestination

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 10 november, 2020

Projektägare: Seskarö bensin och service.

Kontaktperson: Sten-Inge Videhult

Syfte: Att öka besöks och fiskeintresserade att besöka Haparanda Skärgård

Mål: Hamnen ska kommit en bra bit på väg att färdigställas. Serviceanläggnignen ska vara klar. Informations center har kommit igång.  Fiskecamperna och bryggorna ska vara utplacerade.

Finansiering: Total omfattning 844 000 sek vara: 481 080 sek beviljat projektstöd (EU medel samt statliga medel) Offentlig medfinansiering: 315 920 sek samt offentlig resurs: 47 000 sek.

«

»