Aktuellt från styrelsen

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 22 januari, 2019

Föreningens kassör Eskil Radkvist har avlidit och kommer att saknas av många. Våra tankar går till Eskils familj och anhöriga!

Föreningen har gjort  en del förändringar. Kassör fram till nästa årsmöte blir Agneta Heikki som även går in som medlem i föreningens AU och i styrgruppen för Torneälvens Vattendistrikt i samverkan.

 

«

»