Erämessut Rihimäki

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 17 juni, 2022

9-12 juni var Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård med på Erämessut i Riikimäki. Det är Finlands största Jakt- och fiskemässa som besöktes av ca 30 000 personer.

Intresset från finska sportfiskare att fiska i Tornedalen har ökat kraftigt under 2022 och kommer förmodligen att öka även under 2023. En av orsakerna är att Tana älv är stängd för sportfiske.

Många av dom vi pratade med på mässan hade avvaktat utvecklingen i Tana älv vilket gjort att dom missat denna fiskesäsong. Om förhållandena i Tana älv inte förändras till kommande säsong kommer många sportfiskare från Finland att boka fiske i Torneälv och biflöden.

Det kommer att ställa stora krav på besöksnäringen i vårt område. Antalet gästnätter ökar, efterfrågan på båt uthyrning kommer att öka m.m.

Vilken ökning kan vi förvänta oss under 2023? Bara i Tana älv på finska sidan säljs 33 000 dygns fiskekort till ca 8 000 fiskare! Hur många av dessa kommer att välja Torneälven med biflöden är naturligtvis osäkert men huvuddelen av de vi pratade med på mässan uppgav att om Tana älv är stängd är det naturliga valet Torneälven!

«

»