logo-1 EU flagga

Leader konferens Tornedalen 23 oktober

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 28 oktober, 2019

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Tornedalen 2020 bjöd in till en tematräff om leadermetoden som ett verktyg för att utveckla landsbygden. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultatet så här långt, lyssna till projektägare, diskutera framtidsfrågor och lyssna till en intressant paneldebatt med Per Pesula Lantbrukare, Sol-Britt Innala yrkesfiskare, Ulrika Hammarström kommunalråd, Monica Leijon Region Norrbotten, Jenny Söderström VD Kristallen. Paneldebatten leddes av Anna Kumpula Kostet.

Laxlotteriet 2019

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 16 september, 2019

Nu har Laxräknaren i Kattilakoski stannat på 64 720 st 20190831.

Vi vill härmed gratulera följande vinnare.

1:a pris 10 000 kr: Sebastian Lundström, Haparanda 64 730 st

2:a pris 2 000 kr: Anders Mörtberg, Övertorneå 64 890 st

3:e pris 500 kr: Bengt Westman, Haparanda 65 000 st

Forneldar

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 19 augusti, 2019

Informerar om Forneldar som kommit oss till kännedom via andra Leaderområden. Det är främst något man gör i Estland den 30 augusti för att avsluta sommaren. Ni som bor vid havet, samla vänner och bekanta tänd en stor brasa och registrera plats och lägg in bild så vi i norr också är med! Läs mer på http://www.ancientlights.eu/sv.

Följ laxvandringen i Tornälv 2019

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 10 juni, 2019

LUKE i Finland har en laxräknare vid Kattilakoski norr om Övertorneå. Följ den dagliga statistiken på länken: https://www.luke.fi/sv/om-naturresurser/fiskar-och-fiskerinaring/fiskresurserna/lax/uppfoljning-av-vandringslax-i-torne-och-simo-alvar/