logo-1 EU flagga

Föreläsning Jockfall

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 20 februari, 2019

30 januari var verksamhetsledaren en av föreläsarna på LRFs konferens om Fisketurism i projektet Mer nära mat. Där vi bla fick se den fina turist anläggningen som byggts upp i Jockfall. Utöver föreläsningarna arrangerades en Workshop med medverkande inom fiske och turistnäringen.

Projekt Mera Lek i Tornedalen

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 18 februari, 2019

Nu har vi fått in flera föreningar som är intresserade av att medverka i projektet Mera Lek i Tornedalen. Vår LAG styrelse kommer vid mötet 2019026 att välja ut 6 föreningar som kan medverka i projektet. Föreningarna kommer att meddelas via e-post från Verksamhetsledaren.

2 nya beviljade projekt

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 12 februari, 2019

Nu är två projekt till beviljade och klara för att sätta igång. Det gäller projekten Fisketurism i Jänkisjärvi och förstudier fisktappa Puostijoki. Vill du veta mer se under fliken projekt.

Aktuellt från styrelsen

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 22 januari, 2019

Föreningens kassör Eskil Radkvist har avlidit och kommer att saknas av många. Våra tankar går till Eskils familj och anhöriga!

Föreningen har gjort  en del förändringar. Kassör fram till nästa årsmöte blir Agneta Heikki som även går in som medlem i föreningens AU och i styrgruppen för Torneälvens Vattendistrikt i samverkan.