Offertförfrågan

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 20 juni, 2022

2022-06-16

Offertförfrågan återställning av lekbottnar i vattendrag 2022

Återställning av lekbottnar i vattendrag i Övertorneå och Pajala kommuner.

Bakgrund

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden genom Leadermetoden i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner.

Verksamheten bygger på partnerskap mellan ideell-, offentlig- och privat sektor. Finansieringen kommer från europeiska havs och fiskerifonden, staten, kommuner och ideella krafter. Föreningen driver sedan 2022-06-01 ett eget projekt som heter ”Tornedalens lekplatser”. Projektet ska bland annat öka reproduktion av fisk, främst laxöring samt harr.

Uppdraget avser återställningsarbeten enligt följande:

Pajala kommun:

 • Koinujoki = 14 st lekplatser
 • Kurkkiojoki = 11 lekplatser
 • Aareajoki = 13 st lekplatser
 • Leipiöjoki, Porooja, Nuuksujoki = 13 st lekplatser
 • Merasjoki = 38 st

Vid återställning av lekbottnar i Merasjoki ska elever från Fiskeguideutbildningen i Kiruna erbjudas möjlighet att medverka för att få insikt i Hartijoki-metoden.

Övertorneå kommun:

 • Puostijoki, Armasjoki = 16 st
 • Pentäsjoki = 6 st

Vi kommer att värdesätta kompetens inom Hartijoki-metoden samt lokal kännedom när vi utvärderar offerterna. Offerten ska besvara nedanstående frågor:

 • Hur ser er idé ut för att genomföra uppdraget?
 • Hur flexibla är ni för att genomföra uppdraget med kort varsel? 
 • Vad har ni för referenser? Bifoga namn och kontaktuppgifter till dessa.
 • Priset inkluderar således alla med uppdraget förenade kostnader såsom kostnader för personal, administration, ev hyra av lokal, traktamente, resor, förbrukningsmaterial m m.
 • Påskyndat upphandlingsförfarande tillämpas då uppdraget skall ske säsongen 2022!
 • I offerten anges pris med moms, offerten skickas i ett slutet kuvert, märkt ”Tornedalens lekplatser” till Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020, Matarengivägen 15, 957 31 Övertorneå senast 1 juli 2022.
 • För uppdraget krävs att uppdragstagaren innehar F-skattsedel.
 • Ersättning för uppdraget utbetalas efter godkända delmål.
 • Slutleverans ska ske senast 2022-11-30.
 • Efter genomfört uppdrag skall dokumentation om utförda insatser överlämnas till uppdragsgivaren.

För mer information om förfrågningsunderlaget kontakta projektledare Lars-Gunnar Lundström, mail info@fisketornedalen.se eller mobil 070-205 91 33.

«

»