Styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 30 april, 2019

Under förra veckan hade föreningen årsstämma i Vittangi. Följande valdes in i styrelsen.

Följande ledamöter valdes för 2 år.

Ordförande Birgit Niva, Haparanda privat sektor

Vice ordförande Birgitta Isaksson Kiruna, offentlig sektor

Kassör Agneta Heikki Pajala, privat sektor

Ulrika Hammarström Pajala, offentlig sektor

Roland Haapalahti Övertorneå, ideell sektor

Leif Taavola Övertorneå, ideell sektor

Följande personer valdes för 1 år.

Per-Arne Kerttu Haparanda, offentlig sektor

Jenny Söderström Kiruna, privat sektor

Följande ledamöter har 1 år kvar i styrelsen.

Bengt-Olov Innala Haparanda, privat sektor

Rickard Lantto Kiruna, ideell sektor

Mattias Spolander Haparamda, privat sektor

Följande ersättare valdes för 2 år.

Rolf Hagebjörk Kiruna, ideell sektor

Nina Pörhölä Haparanda, offentlig sektor

Följande ersättare valdes för 1 år.

Tomas Mörtberg Övertorneå, offentlig sektor

Leif Gramner Pajala, offentlig sektor

En post som ersättare har inte tillsatts vid årsstämman pga sent avhopp. Valberedningen inkommer med förslag till nästa LAG möte.

Följande valberedare valdes för 1 år.

Lena Jatko Pajala, privat sektor (sammankallande)

Ann-Christin Samuelsson Kiruna, offentlig sektor

Sven Danell Haparanda, ideell sektor

Stig Kerttu Övertorneå, offentlig sektor

 

«

»