logo-1 EU flagga
Om -> Ledamöter i LAG

LAG är föreningens styrelse. LAG i Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020 har medlemmar från privat, ideell och offentlig sektor. Alla kommuner är representerade

LAG ska verka för att leadermetoden och alla gjorda erfarenheter sprids.

LAGs huvudsakliga ansvar innebär att se till att strategins mål uppfylls och besluta om projektansökningar.

LAG utser ett arbetsutskott (AU) som bereder ärenden till LAG. AU skall arbeta med övergripande frågor.

Birgit Niva

Förtroendevald:
Ordförande, AU-ledamot
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 258 59 10
Skicka e-post
mer
Birgitta Isaksson

Förtroendevald:
Vice ordförande, AU-ledamot
Kommun:
Kiruna
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
+46 70 605 68 42
Skicka e-post
mer
Agneta Heikki

Förtroendevald:
Kassör, AU-ledamot
Kommun:
Pajala
Sektor:
Ideell
Telefonnummer:
+46 70 346 09 22
Skicka e-post
mer
Roland Haapalahti

Förtroendevald:
Ledamot LAG, AU-ledamot
Kommun:
Övertorneå
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 327 74 40
Skicka e-post
mer
Rickhard Lantto

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Kiruna
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 600 61 23
Skicka e-post
mer
Bengt-Olov Innala

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 544 95 04
Skicka e-post
mer
Mathias Spolander

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 675 37 64
Skicka e-post
mer
Jenny Söderström

Förtroendevald:
Ledamot LAG
Kommun:
Kiruna
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+4670-5705141
Skicka e-post
mer
Per-Arne Kerttu

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
070-6410476
Skicka e-post
mer
Ulrika Hammarström

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Pajala
Sektor:
Offentlig
Skicka e-post
mer
Leif Taavola

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Övertorneå
Sektor:
Offentlig
Skicka e-post
mer
Rolf Hagebjörk

Förtroendevald:
Suppleant
Kommun:
Kiruna
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
070-6280148
Skicka e-post
mer
Nina Pörhölä

Förtroendevald:
Suppleant
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
070-537 97 79
Skicka e-post
mer
Leif Gramner

Förtroendevald:
Suppleant
Kommun:
Pajala
Sektor:
Offentlig
Skicka e-post
mer
Tomas Mörtberg

Förtroendevald:
Suppleant LAG
Kommun:
Övertorneå
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
+46 70 328 85 24
Skicka e-post
mer
Lena Jatko (sammankallande)

Förtroendevald:
Valberedare
Kommun:
Pajala
Sektor:
Ideell
Telefonnummer:
0722-332428
Skicka e-post
mer
Sven Danell

Förtroendevald:
Valberedare
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Ideell
Telefonnummer:
+46 70 675 78 72
Skicka e-post
mer
Stig Kerttu

Förtroendevald:
Valberedare
Kommun:
Övertorneå
Sektor:
Offentlig
Skicka e-post
mer
Ann-Christin Samuelsson

Förtroendevald:
Valberedare
Kommun:
Kiruna
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
072-7154962
Skicka e-post
mer

Kontakta oss

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
+46702059133
info@fisketornedalen.se

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@fisketornedalen.se

Isac Höggren

Projektledare Torneälvens vattendistrikt i samverkan
0702693820
isac@fisketornedalen.se