logo-1 EU flagga
Om -> Ledamöter i LAG

LAG är föreningens styrelse. LAG i Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020 har medlemmar från privat, ideell och offentlig sektor. Alla kommuner är representerade

LAG ska verka för att leadermetoden och alla gjorda erfarenheter sprids.

LAGs huvudsakliga ansvar innebär att se till att strategins mål uppfylls och besluta om projektansökningar.

LAG utser ett arbetsutskott (AU) som bereder ärenden till LAG. AU skall arbeta med övergripande frågor.

Börje Rytiniemi

Förtroendevald:
Ordförande, AU-ledamot
Kommun:
Övertorneå
Sektor:
Ideell
Telefonnummer:
+46 70 224 22 11
Skicka e-post
mer
Birgitta Isaksson

Förtroendevald:
Vice ordförande, AU-ledamot
Kommun:
Kiruna
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
+46 70 605 68 42
Skicka e-post
mer
Eskil Radkvist

Förtroendevald:
Kassör, AU-ledamot
Kommun:
Övertorneå
Sektor:
Ideell
Telefonnummer:
+46 70 645 63 28
Skicka e-post
mer
Birgit Niva

Förtroendevald:
Ledamot, AU-ledamot
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 258 59 10
Skicka e-post
mer
Agneta Heikki

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Pajala
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
+46 70 346 09 22
Skicka e-post
mer
Tomas Mörtberg

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Övertorneå
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
+46 70 328 85 24
Skicka e-post
mer
Katarina Sevä

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Pajala
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 552 53 46
Skicka e-post
mer
Mathias Spolander

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 675 37 64
Skicka e-post
mer
Bengt-Olov Innala

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 544 95 04
Skicka e-post
mer
Rickhard Lantto

Förtroendevald:
Ledamot
Kommun:
Kiruna
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 600 61 23
Skicka e-post
mer
Åke Johdet

Förtroendevald:
Suppleant
Kommun:
Pajala
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
+46 70 223 35 52
Skicka e-post
mer
Jan-Ola Eriksson

Förtroendevald:
Suppleant
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
+46 70 232 94 30
Skicka e-post
mer
Sven Danell

Förtroendevald:
Suppleant
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Ideell
Telefonnummer:
+46 70 675 78 72
Skicka e-post
mer
Roland Haapalahti

Förtroendevald:
Suppleant
Kommun:
Övertorneå
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 327 74 40
Skicka e-post
mer
Kjell Wilhelmsson

Förtroendevald:
Suppleant
Kommun:
Pajala
Sektor:
Ideell
Telefonnummer:
+46 978 710 13
Skicka e-post
mer
Östen Lejon

Förtroendevald:
Valberedningen - sammankallande
Kommun:
Övertorneå
Sektor:
Privat
Telefonnummer:
+46 70 539 92 56
Skicka e-post
mer
Kenneth Nilsson

Förtroendevald:
Valberedning
Kommun:
Kiruna
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
xx
Skicka e-post
mer
Gun-Britt Liljergren

Förtroendevald:
Valberedning
Kommun:
Haparanda
Sektor:
Offentlig
Telefonnummer:
+46 70 524 20 45
Skicka e-post
mer
Vakant

Förtroendevald:
Valberedning
Skicka e-post
mer

Kontakta oss

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
+ 46 70 269 38 20 (endast telefon)
info@fisketornedalen.se

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@fisketornedalen.se

Lars-Olov Töyrä

Projektledare
+46 70 190 44 35
lage.t@fisketornedalen.se