logo-1 EU flagga
Om -> Fiskeområdet Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Tornedalen 2020

Den ideella föreningen Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 är bildad för leaderområdet Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 som omfattar kommunerna: Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda. Föreningen ska verka för lokalt ledd utveckling i området.

 

Vår vision och övergripande mål och insatsområden

Vision

”Tornedalen Haparanda skärgård är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, lokalt förvaltat fiskeområde i ett av Europas största vilda vattensystem och lockar besökare från hela världen”

För att nå mot visionen och att möta identifierade behov har fyra övergripande mål formulerats:

-Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård har etablerat en samverkansplattform som bygger på lokal förvaltning och en samsyn om vikten av en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling av områdets resurser samt samverkan över länder- och sektorsgränser

-Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård har bidragit till att öka kunskapen om områdets ekosystem, etablerat ett hållbart förhållningssätt och stärkt samarbetet mellan forskning och företagande som genererat nya områden för forskning.

-Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård har bidragit till att området är en känd destination med ett varierat utbud av produkter med bas i fiskeområdets resurser.

-Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård bidragit till ökad sysselsättning och tillväxt i befintliga och nya företag och samt ökad livskvalitet.

 

Den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet ska ge vägledning och inspirera till smart, inkluderande och hållbar utveckling av området. Med stöd i utvecklingsstrategin ska idéer och innovationer med bas i Tornedalens unika natur- och kulturområde utvecklas.

Strategin har tagits fram i ett brett partnerskap med offentlig, privat och ideell sektor och den ska förverkligas i fyra insatsområden:

  • Samverkan och kommunikation
  • Hållbar användning och utveckling av resurser
  • Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
  • Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

 

Se hela Strategin – klicka på länken nedan.

Länkar:
Strategi Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020
Urvalskriterier för prioriteringar
Definitioner av egna indikatorer

 

Finansiärer

Förutom allt ideellt engagemang som läggs ner i Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020, så har vi finansiering från EU och staten, liksom från samtliga kommuner i vårt leaderområde samt från Länsstyrelsen.

Kontakta oss

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
+46702059133
info@fisketornedalen.se

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@fisketornedalen.se