logo-1 EU flagga
Projekt -> Kalendarium

Kalendarium för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Datum Avsikt Plats
 15 mars 2017  LAG-beslutsmöte  Övertorneå
 8   maj 2017 Senaste datum för Steg 2 ansökan
 22 maj 2017  AU-beredningsmöte  Övertorneå
 12 juni 2017  LAG-beslutsmöte  Kangos, Pajala kommun
 8   okt 2017  Senaste datum för Steg 2 ansökan
 19 okt 2017  AU-beredningsmöte   Övertorneå
 28 nov 2017  LAG-beslutsmöte   Haparanda kommun

 

OBS! Vi kan behöva justera mötesdagar beroende på olika omständigheter

LAG, d.v.s. styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020, tar beslut om vilka projekt som ska prioriteras vid LAG:s beslutsmöten.

AU, d.v.s. arbetsutskottet, bereder projektansökningarna under AU-mötena.

 

Hur lång tid tar det att behandla en projektansökan?

Vi vill gärna ha din Steg 2 ansökan drygt en månad innan ett LAG-beslutsmöte för att vi ska hinna bereda ansökan inför beslut samt hinna kommunicera med er om kompletteringar visar sig behövas.
Det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket och deras ambitioner är att kunna fatta beslut inom tre månader!

Tänk på att det tar tid!