Utveckla aktiviteter kring fisket och friluftsliv i Risudden

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 16 januari, 2023

Projektägare: Risudden/Vitsaniemi Byaförening

Kontaktperson: Lena Estola Parviainen

 

Syftet med projektet är att utveckla tillgängligheten till fiske och friluftsliv längs älven i Risudden/Vitsaniemi by.

Målet med projektet är:

– Att uppföra två vindskydd/grillplatser.

– Placera ut en flytbrygga för båtar.

– Skapa fiskestig och förstärka vägar.

– Placera ut informationsskyltar.

– Skapa en hemsida som visar på möjligheterna som finns inom byn.

Finansiering: Total omfattning 225 901 sek varav 128 764 sek projektstöd (EU samt statliga medel) 97 137 sek offentlig medfinansiering Övertorneå kommun 97 137 kr.

«