Båtramp Karungi

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 januari, 2023

Projektägare: Karungi skifteslag samfällighetsförening

Kontaktperson: Lars Pesula

Syfte: Möjliggöra sjösättning samt upptagning av båtar oavsett vattenstånd. Båtägare som ej har tillgång till egen båtplats har ökat i området och för att dessa skall kunna nyttja Torneälven behövs en båtramp.
Mål: Uppföra en båtramp av betong i Karungi vid badplatsen på Kyrkholmen.

Finansiering: Total omfattning 200 125 sek varav 134 084 sek projektstöd (EU samt statliga medel) 66 041 sek offentlig finansiering från LAG.

«

»