LAG-möte i Lannavaara

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 29 maj, 2018

Första LAG-mötet efter årsmötet hölls i Lannavaara 20180528. Mötet gick av stapeln i Kristallens lokaler där nio ledamöter deltog. Vi fick en intressant historieföreläsning av Thore Johansson som numera även är engagerad som valberedare i Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020. Nedanstående projekt prioriterades av LAG.

  • Kärsiäisjärvi fisketuristiska utveckling. Projektet syftar till att tillgängliggöra möjligheter för fiske Kärsiäisjärvi. Projektet är ett samarbete mellan Tornedalens folkhögskola och Tornedalens Sportfiskeklubb.
  • Fisketurism i Jänkisjärvi. Projektet syftar till att tillgängliggöra fisket i Jänkisjärvi genom att bygga spångar, vindskydd och grillplatser.

Projektansökningar

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 7 maj, 2018

Nästa LAG-möte kommer att vara 20180528. Det är hög tid att ni som vill ansöka om projektstöd lämnar in era ansökningar. För att er ansökan skall hinna behandlas på LAG mötet måste vi ha in era ansökningar senast fredag 20180511. Har du frågor om tex ansökningar tveka inte att kontakta Verksamhetsledaren LG Lundström på 070-2059133.