Fisketurism i Jänkisjärvi

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 12 februari, 2019

Projektägare: Jänkisjärvi Fiskevårdsområde

Kontaktperson: Göte Hannu eller Börje Rytiniemi

Syfte: Syftet med projektet är att utveckla nya säljbara produkter för insjöfiske i området samt öka värdet på
de outnyttjade fiskarterna, främst abborren och gäddan.

Mål: Färdigställa fiskestig med tillhörande bryggor, spångar och grillplatser.
Presentera sjön Jänkisjärvi till besöksnäringsaktörer inom området som en tillgänglig fiskesjö med
abborre och gädda.

Finansiering:

Total omfattning: 1 049860 sek varav 703 406 sek beviljat projektstöd (EU samt statliga medel)

346 454 sek  offentlig finansiering från LAG.

 

«

»