Kärsiäisjärvi fisketuristiska utveckling

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 31 oktober, 2018

Projektägare: Tornedalens Folkhögskola

Kontaktperson: Tomas Mörtberg

Syfte: Att tillgängliggöra Kärsiäisjärvi sjö för fiskeintresserade personer med funktionshinder samtidigt som anläggningen och området även blir mer attraktivt för alla.

Mål:

  • Anpassa anläggningen för att ta emot besökare med funktionshinder
  • Möjligheter till övernattning
  • Skapa en bra Webbaserad marknadsföringskanal
  • Uppföra två bryggor
  • Uppföra 1 st handikappanpassad toalett
  • Anlägga en parkeringsplats i anslutning till området
  • Uppföra 4 st vindskydd

Finansiering

Total omfattning 549 160 sek vara: 354 537 sek beviljat projektstöd (EU medel samt statliga medel)

174 623 sek offentligt stöd från LAG.

Privat finansiering: 20 000 sek.

«

»