Mera lek i Tornedalen

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 20 september, 2018

Projektägare: Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020.

Kontaktperson: L-G Lundström +4670-2059133 eller info@fisketornedalen.se

Syfte: Lyfta fram möjligheterna att genom Paraplyprojekt få tillräckliga teoretiska/praktiska kunskaper att utföra fiskevårdande insatser. Det skall också ge föreningar inspiration att söka större projekt inom fiskevård.

Mål:

  • Inventering och kartläggning av 2-4 bäckar genom bla elfiske.
  • Arrangera minst tre utbildningstillfällen
  • Att 40 personer genomgår 2 dagars utbildning inom fiskevård

Finansiering:

Total omfattning: 399 105 sek

Stöd från EU/STAT: 267 400 sek

Stöd från LAG: 131 705 sek

Projektperiod: 20180920-20201030

 

«

»