Uppgradering av fisket i Kuormakkabäcken

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 17 september, 2018

Projektägare: Soppero Byars Samfällighetsförening

Kontaktperson: Thore Johansson

Syfte: Skapa bättre förutsättningar för ett bättre fiskebestånd och en fungerande reglering för att få ett långsiktigt hållbart fiske. Skapa ett attraktivt fiskevatten för turister och ortsbefolkningen vilket ökar antalet turister till byn för att bibehålla och eventuellt öka arbetstillfällen inom turismnäringen.

Mål: Att 70 lekbottnar iordningställs. Att skapa en plan för fisket i bäcken som är långsiktigt hållbar. Att information om projektet och förvaltningen av fisket efter projekttiden har kommunicerats ut via skyltar, informationsfoldrar och sociala medier.

Finansiering:

Total omfattning: 236 095 sek varav 158 184 sek beviljat projektstöd (EU samt statliga medel)

77 911 sek  offentlig finansiering från LAG

 

«

»