Utveckling Kiruna som Fiskedestination

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 5 mars, 2018

Projektägare: Kiruna Lappland Ekonomiska Förening

Kontaktperson: Projektledare Dan Mella. E-post: dan@kirunalappland.se

Syfte med projektet: Stärka små och medelstora företag i Kiruna Lappland som är verksamma inom området fisketurism samt säkerställa en strategisk position och processer för destinationen som främjar en hållbar tillväxt inom området fisketurism även efter projektperioden.

Projektmål:

  • Ett fungerande nätverk som regelbundet utbyter erfarenheter och samarbetar i affärer
  • Etablera gemensamt varumärke för fisketurism i Kiruna Lappland
  • Visningsresor för press och/eller researrangörer
  • Samrådsprocess etablerad med samebyar och fisketurismnäringen
  • Genomförd studieresa
  • Etablera en bildbank
  • Genomföra mässor i Sverige samt utomlands

Finansiering:

Total omfattning:   2  676 300  SEK, varav:
1 613 809  SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

794 861 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering:  267 630 SEK

«

»