Torneälvens Vattendistrikt i samverkan

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 december, 2017

Projektägare: Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Kontaktperson: Lars-Gunnar Lundström

Syftet med projektet är att tillgodose de behov som finns inom Leaderområdet av:

  • Samsyn av hur ett hållbart fisketryck och fångstuttag ska kunna ske för att kunna behålla livskraftiga populationer som tillfredsställer många olika behov och därmed försörjningsmöjligheter.
  • Att samla in kunskap om vad som erbjuds i området och sedan presentera det lättillgängligt så att både turismentreprenörer kan nyttja informationen samt utöka sitt nätverk och besökare får nytta av och attraheras av informationen.
  • Göra området mer känt och samtidigt sprida en positiv bild av området, från hav till fjäll. I detta ingår att sprida kunskapen om att området har fler fiskarter att fånga än lax, röding, harr och öring. Det ingår också att sprida kunskapen om att området har en oerhörd mängd fiskevatten från hav till fjäll som också kan nyttjas för fisketurister.

 

Målet med projektet är att:

  • Bygga upp en kunskapsbank av information insamlad från Leaderområdet, i syfte dels att privatpersoner ska kunna finna information och dels att aktörer i näringen ska kunna finna samverkanspartners.
  • Genomföra ett antal (6-10) nätverksträffar i form av workshops, seminarier etc.
  • Genomföra 1-3 studieresor riktade till olika segment inom fisket, t ex en för turismentreprenörer och en för yrkesfiskare.
  • Producera filmmaterial om fiske i området, för att både kunna användas till lite längre produktioner och till kortare klipp. En informationsfilm ska visas för allmänheten.

 

Finansiering

Total omfattning:   2 321 079 SEK, varav:
1 545 743 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

761 336 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering:  14 000 SEK

Projektperiod: 2016-08-11– 2020-12-31

 

»

Torneälvens vattendistrikt i samverkan

INSTÄLLD workshop i Seskarö 25/11 2020

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 11 november, 2020

Inställd 2 Program och inbjudan Seskarö 20201125

Workshop i Pajala 20200115

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 15 april, 2020

Ett mycket välbesökt seminarium i Pajala med temat “Hur mår laxen i Torneälv”