Torneälvens Vattendistrikt i samverkan

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 december, 2017

Projektägare: Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Kontaktperson: Rickhard Lantto

Syftet med projektet är att tillgodose de behov som finns inom Leaderområdet av:

  • Samsyn av hur ett hållbart fisketryck och fångstuttag ska kunna ske för att kunna behålla livskraftiga populationer som tillfredsställer många olika behov och därmed försörjningsmöjligheter.
  • Att samla in kunskap om vad som erbjuds i området och sedan presentera det lättillgängligt så att både turismentreprenörer kan nyttja informationen samt utöka sitt nätverk och besökare får nytta av och attraheras av informationen.
  • Göra området mer känt och samtidigt sprida en positiv bild av området, från hav till fjäll. I detta ingår att sprida kunskapen om att området har fler fiskarter att fånga än lax, röding, harr och öring. Det ingår också att sprida kunskapen om att området har en oerhörd mängd fiskevatten från hav till fjäll som också kan nyttjas för fisketurister.

 

Målet med projektet är att:

  • Bygga upp en kunskapsbank av information insamlad från Leaderområdet, i syfte dels att privatpersoner ska kunna finna information och dels att aktörer i näringen ska kunna finna samverkanspartners.
  • Genomföra ett antal (6-10) nätverksträffar i form av workshops, seminarier etc.
  • Genomföra 1-3 studieresor riktade till olika segment inom fisket, t ex en för turismentreprenörer och en för yrkesfiskare.
  • Producera filmmaterial om fiske i området, för att både kunna användas till lite längre produktioner och till kortare klipp. En informationsfilm ska visas för allmänheten.

 

Finansiering

Total omfattning:   2 321 079 SEK, varav:
1 545 743 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

761 336 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering:  14 000 SEK

Projektperiod: 2016-08-11– 2020-03-31

 

»

Tornedalens Vattendistrikt i samverkan blogg

Vårt vackra område

Publicerat av: Lage Töyrä, 20 september, 2018

Vid en tur i vårt område kan man inte sluta att förundras över detta härliga och vackra område som vi med all rätt kan vara stolta över. Bara det att det kan rymmas så mycket olika typer av natur; från det karga fjällandskapet med majestätiska höga fjäll som alltid gjort intryck på människan till den lika mycket annorlunda skärgården med öar som liknande oaser sticker upp ur vattnet. Allt detta ryms i vår älvdal med skärgården som avslut då dess vatten rinner ut i havet. Inte bara en vacker vy utan folket har haft detta vatten som en nödvändighet i sin överlevnad, kanske inte idag i samma utsträckning som förr men det kanske inte skadar att påminnas och att vi tar till vara denna av de sista resurser vi inte i någon större utsträckning förstört genom vår påverkan.

Hösttankar

Publicerat av: Lage Töyrä, 28 augusti, 2018

Bild från områdets norra del; Kilpisjärvi.

 

Förhoppningsvis har alla som gillar sol och värme fått ta del av detta i sommar då moder natur delat detta mer generöst än på mycket länge. Nu går vi mot lite svalare tider som även den har sin tjusning med frostmornar, typiska höstväder som strålande sol eller småkyliga vindar och hög syrerik luft och tid att skörda tillgångar som bär och även jakt. Då ni nu samlas kring brasan i älgskogen och har summerat dagens händelser, ta då gärna även en prat om fisket och vad som kunde utvecklas med gemensamma krafter. Ser på mina turer att vi har jättemycket att göra på den fronten. Givetvis har var och en olika mål med sitt som ska respekteras. Kan tänka mig att det är lättare då ni har delägare på plats som bor längre bort, ett tips bara. Vi kommer att finnas tillgängliga sporadiskt under jakttiden och mer efter jakten, mail når alltid.!

Önskar en fin höst för er alla; Lage.