Förbättrad fiskvandring i Mikkelijoki

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 27 maj, 2020

Projektägare: Mikkelijoki vägsamfällighet

Kontaktperson: Anders Henriksson

Syfte: Skapa förutsättning för fiskvandring samt skapa områden för reproduktion av främst öring samt harr.
Skapa bättre förutsättningar för sportfiske i området. Bidra till en ökad öringsstam i Torneälven.

Mål: Vägtrumma som är anpassad för fiskvandring. Återställning av lekbottnar 3 st. Elfiske innan
återställningsarbete påbörjas samt efter avslutade åtgärder.

Finansiering:

Projektstöd totalt: Total omfattning 174 000 sek varav 116 580 sek projektstöd (EU samt statliga medel) 57 420 sek offentlig finansiering från LAG.

 

«

»