Vidareförädling av livsmedel

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 27 november, 2019

Projektägare: Oscar Innala

Kontaktperson: Oscar Innala

Syfte: Syftet är att kunna skapa mervärde i den egenfångade fisken samt att kunna utöka verksamheten med
inköp av fisk från andra fiskare. Även att kunna erbjuda vidareförädlingstjänster till andra yrkesfiskare.

Mål: Att ha byggt upp en fungerande anläggning för vidareförädling av livsmedel för främst fisk.

Finansiering: Total omfattning 174 000 sek varav 54 349 sek projektstöd (EU samt statliga medel) 28 246 sek offentlig finansiering från LAG samt provat finansiering 87 000 sek.

«

»