Mertajärvi Fiskevatten

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 2 april, 2019

Projektägare: Mertajärvi fritidsförening

Kontaktperson: Emil Juuso

Syfte: Syftet med projektet är att göra fiskevattnen vid och runtomkring Mertajärvi lätt tillgängliga för
sportfiskare, turister, fjällvandrare, lokalbor genom att sponta vandringsleder.

Mål: Målet är att ha 5 km spontat led åt efter dom angivna sträckorna.
Att 1/4 del av sjöarna är klippta på sjögräs.

Finansiering: Total omfattning 1 052 348 sek varav 705 073 sek projektstöd (EU samt statliga medel) 347 275 sek offentlig finansiering från LAG.

«

»