logo-1 EU flagga
Projekt -> Kalendarium

Kalendarium för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Datum Avsikt Plats
 3 oktober 2018 AU-beredningsmöte  Telefon
 30 oktober 2018 LAG-möte Haparanda
 13 november 2018 AU-beredningsmöte Telefon
11 december 2017 LAG-beslutsmöte Pajala
29 januari 2019 AU beredningsmöte Telefon
26 februari 2019 LAG-beredningsmöte Kiruna
5 mars 2019 AU-beredningsmöte Telefon
9 april LAG-beredningsmöte Övertorneå

Årsstämma för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård hålls i Kiruna kommun 2019-04-25

OBS! Vi kan behöva justera mötesdagar beroende på olika omständigheter

LAG, d.v.s. styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020, tar beslut om vilka projekt som ska prioriteras vid LAG:s beslutsmöten.

AU, d.v.s. arbetsutskottet, bereder projektansökningarna under AU-mötena.

 

Hur lång tid tar det att behandla en projektansökan?

Vi vill gärna ha din Steg 2 ansökan drygt en månad innan ett LAG-beslutsmöte för att vi ska hinna bereda ansökan inför beslut samt hinna kommunicera med er om kompletteringar visar sig behövas.
Det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket och deras ambitioner är att kunna fatta beslut inom tre till fyra månader!

Tänk på att det tar tid!