logo-1 EU flagga
Projekt -> Kalendarium

Kalendarium för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Kalendarium 2019/2020
Datum Möte Kommun/plats
20190425 Årsstämma Vittangi
20190513 Beredningsmöte/AU Telefon
20190529 LAG Pajala/Folketshus
20190812 Beredningsmöte/AU Telefon
20190827 LAG Haparanada/Kukkola
20190909 Beredningsmöte/AU Telefon
20190926 LAG Kiruna
20191014 Beredningsmöte/AU Telefon
20191030 LAG Övertorneå
20191118 Beredningsmöte/AU Telefon
20191212 LAG Haparanda
20200127 AU Telefon
20200212 LAG Pajala
20200302 AU Telefon
20200326 LAG Kiruna
20200423 Årsmöte Haparanda

Årsstämma för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård hålls i Kiruna kommun i Vittangi 2019-04-25

OBS! Vi kan behöva justera mötesdagar beroende på olika omständigheter

LAG, d.v.s. styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020, tar beslut om vilka projekt som ska prioriteras vid LAG:s beslutsmöten.

AU, d.v.s. arbetsutskottet, bereder projektansökningarna under AU-mötena.

 

Hur lång tid tar det att behandla en projektansökan?

Vi vill gärna ha din Steg 2 ansökan drygt en månad innan ett LAG-beslutsmöte för att vi ska hinna bereda ansökan inför beslut samt hinna kommunicera med er om kompletteringar visar sig behövas.
Det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket och deras ambitioner är att kunna fatta beslut inom tre till fyra månader!

Tänk på att det tar tid!