logo-1 EU flagga
Projekt -> Kalendarium

Kalendarium för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Datum Avsikt Plats
 20190214 AU-beredningsmöte  Telefon
 20190226 LAG-möte Kiruna
 20190305 AU-beredningsmöte Telefon
20190409 LAG-möte Övertorneå
20190425 Årsstämma Kiruna

Årsstämma för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård hålls i Kiruna kommun 2019-04-25

OBS! Vi kan behöva justera mötesdagar beroende på olika omständigheter

LAG, d.v.s. styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020, tar beslut om vilka projekt som ska prioriteras vid LAG:s beslutsmöten.

AU, d.v.s. arbetsutskottet, bereder projektansökningarna under AU-mötena.

 

Hur lång tid tar det att behandla en projektansökan?

Vi vill gärna ha din Steg 2 ansökan drygt en månad innan ett LAG-beslutsmöte för att vi ska hinna bereda ansökan inför beslut samt hinna kommunicera med er om kompletteringar visar sig behövas.
Det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket och deras ambitioner är att kunna fatta beslut inom tre till fyra månader!

Tänk på att det tar tid!