Nyheter

Hur mår laxen?

Lars-Gunnar Lundström, 11 december, 2019

Framtidens laxförvaltning i Torneälv

15e januari 2020 kommer Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård att arrangera en konferens i Pajala med fokus på hur Torneälvens lax mår samt hur förvaltningen bedrivs. Inom kort kommer vi att lägga ut fullständigt program. Markera datumet 20200115 redan nu så ni inte missar konferensen med efterföljande paneldebatt. Vill du redan nu anmäla dig kan du maila din anmälan till ylva@fisketornedalen.se

Varmt välkomna!

Projektansökningar

Lars-Gunnar Lundström, 27 november, 2019

Vi tar gärna emot nya projektansökningar under vintern. För att vår LAG-styrelse skall kunna handlägga ansökningarna krävs att projektet omfattar medfinansiering från någon offentlig aktör tex kommun, arbetsförmedling, Länsstyrelsen eller Regin Norrbotten. Ta kontakt med Verksamhetsledaren L-G Lundström för mer information. Mobil 070-2059133.

Leader konferens Tornedalen 23 oktober

Lars-Gunnar Lundström, 28 oktober, 2019

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Tornedalen 2020 bjöd in till en tematräff om leadermetoden som ett verktyg för att utveckla landsbygden. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultatet så här långt, lyssna till projektägare, diskutera framtidsfrågor och lyssna till en intressant paneldebatt med Per Pesula Lantbrukare, Sol-Britt Innala yrkesfiskare, Ulrika Hammarström kommunalråd, Monica Leijon Region Norrbotten, Jenny Söderström VD Kristallen. Paneldebatten leddes av Anna Kumpula Kostet.

Projekt - Torneälvens vattendistrikt i samverkan

Projekt - Mera lek i Tornedalen

Facebookflöde

Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen11 december, 2019
Framtidens laxförvaltning i Torneälven
15e januari 2020 kommer Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård att arrangera en konferens i Pajala med fokus på hur Torneälvens lax mår samt hur förvaltningen bedrivs. Inom kort kommer vi att lägga ut fullständigt program. Markera datumet 20200115 redan nu så ni inte missar konferensen med efterföljande paneldebatt. Vill du redan nu anmäla dig kan du maila din anmälan till ylva@fisketornedalen.se

Varmt välkomna!
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen27 november, 2019
Vi tar gärna emot nya projektansökningar under vintern. För att vår LAG-styrelse skall kunna handlägga ansökningarna krävs att projektet omfattar medfinansiering från någon offentlig aktör tex kommun, arbetsförmedling, Länsstyrelsen eller Regin Norrbotten. Ta kontakt med Verksamhetsledaren L-G Lundström för mer information. Mobil 070-2059133.
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen24 oktober, 2019
Pello, Norrbottens Län, Sweden
Idag hade vi Tornedalens Leader-träff, intressekonferens.
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen16 oktober, 2019
Kiruna, idag, premiär på isfiske, säsongen 2019/2020:

https://www.instagram.com/p/B3pXsqcH5ZT/?igshid=clqz12elutbf
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen2 oktober, 2019
Ett fiskeprojekt som Fiskeområde Tornedalen medfinansierat:
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen17 september, 2019
LAXLOTTERIET 2019
Nu har Laxräknaren i Kattilakoski stannat på 64 720 st 20190831.

Vi vill härmed gratulera följande vinnare.

1:a pris 10 000 kr: Sebastian Lundström, Haparanda 64 730 st

2:a pris 2 000 kr: Anders Mörtberg, Övertorneå 64 890 st

3:e pris 500 kr: Bengt Westman, Haparanda 65 000 st

Områdeskarta


karta

Om Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020


Vi är ett leaderområde där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår. Nu kan föreningar, organisationer och företag söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden genom Leadermetoden. Du som ser möjligheter med att utveckla vårt område med fisket som resurs kan söka projektstöd.

Aktiviteter genomförs i 4 insatsområden

• Samverkan och kommunikation
• Hållbar användning och utveckling av resurser
• Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
• Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

Information om ansökan


Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
Komma igång Skriva ansökan Genomföra Avsluta