Nyheter

Leader konferens Tornedalen 23 oktober

Lars-Gunnar Lundström, 28 oktober, 2019

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Tornedalen 2020 bjöd in till en tematräff om leadermetoden som ett verktyg för att utveckla landsbygden. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultatet så här långt, lyssna till projektägare, diskutera framtidsfrågor och lyssna till en intressant paneldebatt med Per Pesula Lantbrukare, Sol-Britt Innala yrkesfiskare, Ulrika Hammarström kommunalråd, Monica Leijon Region Norrbotten, Jenny Söderström VD Kristallen. Paneldebatten leddes av Anna Kumpula Kostet.

Laxlotteriet 2019

Lars-Gunnar Lundström, 16 september, 2019

Nu har Laxräknaren i Kattilakoski stannat på 64 720 st 20190831.

Vi vill härmed gratulera följande vinnare.

1:a pris 10 000 kr: Sebastian Lundström, Haparanda 64 730 st

2:a pris 2 000 kr: Anders Mörtberg, Övertorneå 64 890 st

3:e pris 500 kr: Bengt Westman, Haparanda 65 000 st

Forneldar

Lars-Gunnar Lundström, 19 augusti, 2019

Informerar om Forneldar som kommit oss till kännedom via andra Leaderområden. Det är främst något man gör i Estland den 30 augusti för att avsluta sommaren. Ni som bor vid havet, samla vänner och bekanta tänd en stor brasa och registrera plats och lägg in bild så vi i norr också är med! Läs mer på http://www.ancientlights.eu/sv.

Projekt - Torneälvens vattendistrikt i samverkan

Projekt - Mera lek i Tornedalen

Facebookflöde

Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen24 oktober, 2019
Pello, Norrbottens Län, Sweden
Idag hade vi Tornedalens Leader-träff, intressekonferens.
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen16 oktober, 2019
Kiruna, idag, premiär på isfiske, säsongen 2019/2020:

https://www.instagram.com/p/B3pXsqcH5ZT/?igshid=clqz12elutbf
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen2 oktober, 2019
Ett fiskeprojekt som Fiskeområde Tornedalen medfinansierat:
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen17 september, 2019
LAXLOTTERIET 2019
Nu har Laxräknaren i Kattilakoski stannat på 64 720 st 20190831.

Vi vill härmed gratulera följande vinnare.

1:a pris 10 000 kr: Sebastian Lundström, Haparanda 64 730 st

2:a pris 2 000 kr: Anders Mörtberg, Övertorneå 64 890 st

3:e pris 500 kr: Bengt Westman, Haparanda 65 000 st
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen30 augusti, 2019
Fiskeområde Tornedalen
Fiskeområde Tornedalen13 juli, 2019
Kom och träffa Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård på Materengi marknad, snacka bland annat fiskeappen.se #fiskeappen

Områdeskarta


karta

Om Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020


Vi är ett leaderområde där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår. Nu kan föreningar, organisationer och företag söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden genom Leadermetoden. Du som ser möjligheter med att utveckla vårt område med fisket som resurs kan söka projektstöd.

Aktiviteter genomförs i 4 insatsområden

• Samverkan och kommunikation
• Hållbar användning och utveckling av resurser
• Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
• Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

Information om ansökan


Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
Komma igång Skriva ansökan Genomföra Avsluta