Nyheter

Projekt

Lars-Gunnar Lundström, 22 december, 2021

Hej!

Vid LAG mötet 2021-12-21 beslutade styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 att prioritera en projektansökan som omfattar återställning av lekbottnar i vissa vattendrag i Pajala samt Övertorneå. Beslutet innebär att den totala projektbudgeten på totalt 12,9 miljoner nu är fördelad till 18 projekt.

I skrivande stund har 12 projekt slutredovisats och 6 projekt är pågående där de flesta har slutdatum under hösten 2022.

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 vill tacka alla projektägare, samarbetspartners och våra medfinansiärer (Haparanda-, Övertorneå-, Pajala- och Kiruna kommun samt Länsstyrelsen och Region Norrbotten) för det gångna året! Under 2022 påbörjas nedräkningen för denna Leaderperiod och föreningen kommer att avvecklas under 2023.

God jul och Gott nytt år!

Håvträff i Korpikylä

Lars-Gunnar Lundström, 22 november, 2021

Fredag 19/11 arrangerades en träff för håvfiskare från bägge sidor av Torneälven. (Matkakoski och Kukkolaforsen) Temat med levande traditioner lockad många deltagare. Kvällen inleddes med en god laxsoppa och riseska därefter fick vi en fantastiks presentation om räkfiske i Belgien som numera ingår i UNSECOs världsarv. Sven Keskitalo svarade för underhållningen under kvällen.

Under kvällen genomfördes grupparbeten där temat var hur vi kan bevara håvfisket och utveckla det. Många var överens om att håvningen måste locka mer ungdomar som sedan för vidare traditionerna och kulturen. En ansökan kommer att skickas in för att få UNESCO att ta upp håvfisket som världsarv.

Grattis till Leader Outokaira 25 år

Lars-Gunnar Lundström, 11 november, 2021

Jag hade äran att få medverka vi Leader Outokairas 25 års jubileum i Torneå 10 november. Det var en mycket trevlig tillställning med ett välplanerat program. Roligt att träffa projektägare från den finska sidan och höra hur Leader hjälpt dom med landsbygdsutveckling.

Områdeskarta


karta

Om Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020


Vi är ett leaderområde där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår. Nu kan föreningar, organisationer och företag söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden genom Leadermetoden. Du som ser möjligheter med att utveckla vårt område med fisket som resurs kan söka projektstöd.

Aktiviteter genomförs i 4 insatsområden

• Samverkan och kommunikation
• Hållbar användning och utveckling av resurser
• Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
• Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

Information om ansökan


Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
Komma igång Skriva ansökan Genomföra Avsluta