Nyheter

Tidigare provsvar lax

Lars-Gunnar Lundström, 27 januari, 2020

Under laxkonferensen i Pajala ställdes under paneldebatten frågan vart provsvaren gått på inskickade sjuka laxar under 2014 och 2015. Charlotte Axén har via mail lämnat bifogat svar.

Presentation Hur mår laxen

Lars-Gunnar Lundström, 22 januari, 2020

Här hittar ni Charlotte Axéns presentationerna från konferensen Hur mår laxen?

Hur mår laxen?

Lars-Gunnar Lundström, 16 januari, 2020

Jag vill börja med att tacka Charlotte Axén SVA, Håkan Carlstrand HAV, Dan Blomkvist Länsstyrelsen, Glenn Douglas Sportfiskarna, Lars Munk Heart of Lapland samt vår egen moderator Birgit Niva för ert engagemang på konferensen i Pajala. Jag vill också tacka Jesper Larsson som stått som arrangör och sytt ihop programmet.

Det är imponerande att se hur mycket arbete som lagts ner för att älvarna skall ha livskraftiga laxbestånd även i framtiden. Men alla vi som var med på konferensen förstår att mycket jobb återstår. Nu vet vi att det krävs ca 58 000 laxar som vandrar upp i Torneälven årligen för att behålla nuvarande laxstam. 2019 låg vi lite över det men 2018 låg vi lite under. Ett stort jobb som vi enskilda kan göra är att rapportera in sjuk och döda fiskar på SVAs app som ni hittar på adressen www.raporterafisk.sva.se Den sidan kommer ni även att nå direkt via www.fiskeappen.se i framtiden.

Jag vill också tacka alla deltagare på konferensen, uppslutningen var fantastisk från både Sverige och Finland.

Jag lägger ut föreläsarnas material här. Gränsälvskomissionen kommer också att ha materialet på deras hemsida. Jag lägger ut Charlotte Axén material så fort jag får tillgång till det.

Områdeskarta


karta

Om Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020


Vi är ett leaderområde där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår. Nu kan föreningar, organisationer och företag söka stöd till projekt som utvecklar landsbygden genom Leadermetoden. Du som ser möjligheter med att utveckla vårt område med fisket som resurs kan söka projektstöd.

Aktiviteter genomförs i 4 insatsområden

• Samverkan och kommunikation
• Hållbar användning och utveckling av resurser
• Utveckling av nya ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara varor och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas
• Utveckling av marknad, information och tillgänglighet

Information om ansökan


Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
Komma igång Skriva ansökan Genomföra Avsluta