logo-1 EU flagga
Projekt -> Komma igång

Har du tankar hur fisket och all verksamhet runt fisket inom Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner kan utvecklas? Då har du har en möjlighet att få hjälp med pengar för att förverkliga dina idéer.

Kontakta leaderkontoret ifall du vill bolla din idé, den behöver inte vara färdigtänkt!

Framgångsrika bygder lyckas ofta tack vare att människor känner tillhörighet och samverkar. Det kan vara bra att samla ihop ett gäng och tillsammans med andra fundera över följande frågeställningar:

Varför behövs projektet?

Vad vill vi åstadkomma/uppnå genom projektet?

Vilka riktar sig projektet till?

Vad vill vi göra?

 

Det kan vara bra för dig att känna till att för att gå vidare för utvärdering av projektidén ska följande villkor vara uppfyllda:

  1. Kostnaderna ska vara stödberättigade
  2. Aktiviteterna ska vara innovativa och nyskapande
  3. Det ska finnas en samverkan mellan flera aktörer, helst föreningar, företag och offentlig sektor.
  4. Projektet ska passa in i strategin för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020. Projektet ska möta ett eller flera av de horisontella målen.
  5. Hos den sökande ska finnas kompetens och kapacitet att klara av att genomföra

Läs gärna mera i strategin för Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Länkar:
Strategi Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020
Urvalskriterier för prioriteringar
Definitioner av egna indikatorer