Nu avslutas Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020!

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 13 november, 2023

På föreningens sista styrelsemöte i Risudden den 1 november 2023 beslutade styrelsen att lägga ner föreningen eftersom Europeiska Havs- och Fiskerifonden inte ingår i Leaders nya programperiod 2023-2027. Ordförande tackade för engagemanget genom åren och konstaterade att det har blivit många ringar på vattnet i hela Tornedalen tack vare de genomförda projekten i området. En utvärdering har tagits fram och delas ut till medfinansiärer och övriga intresserade.

Klicka på länken nedan för att komma till utvärderingen!

http://www.fisketornedalen.se/wp-content/uploads/2023/11/Utvardering-Fiskeomrade-Tornedalen-Haparanda-skargard-2020-ny.pdf

«