Återställning av lekbottnar

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 14 november, 2022

Nu har vi avslutat vårt projekt där vi skapat 126 lekbottnar i 7 olika vattendrag i Pajala och Övertorneå.

De aktuella vattendragen är: Merasjoki 32 st Pajala, Leipiöjoki 13 st Pajala, Porooja 1 st Pajala, Nuuksuoja 5 st Pajala, Koinujoki 14 st Pajala, Junojoki 11 st Pajala, Aareajoki 8 st Pajala, Jalooja 5 st Pajala, Pentäsjoki 6 st Övertorneå, Puostijoki 14 st Övertorneå, Armasjoki 17 st Övertorneå. Totalt 126 st.

Vi vill även tacka Länsstyrelsen Norrbotten som medfinansierat projektet via det statliga fiskevårds bidraget.  Ett stort tack till Fiskmiljö Nord AB för ett professionellt utfört arbete!

«

»