Projekt

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 22 december, 2021

Hej!

Vid LAG mötet 2021-12-21 beslutade styrelsen för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 att prioritera en projektansökan som omfattar återställning av lekbottnar i vissa vattendrag i Pajala samt Övertorneå. Beslutet innebär att den totala projektbudgeten på totalt 12,9 miljoner nu är fördelad till 18 projekt.

I skrivande stund har 12 projekt slutredovisats och 6 projekt är pågående där de flesta har slutdatum under hösten 2022.

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 vill tacka alla projektägare, samarbetspartners och våra medfinansiärer (Haparanda-, Övertorneå-, Pajala- och Kiruna kommun samt Länsstyrelsen och Region Norrbotten) för det gångna året! Under 2022 påbörjas nedräkningen för denna Leaderperiod och föreningen kommer att avvecklas under 2023.

God jul och Gott nytt år!