Projektansökningar

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 27 november, 2019

Vi tar gärna emot nya projektansökningar under vintern. För att vår LAG-styrelse skall kunna handlägga ansökningarna krävs att projektet omfattar medfinansiering från någon offentlig aktör tex kommun, arbetsförmedling, Länsstyrelsen eller Regin Norrbotten. Ta kontakt med Verksamhetsledaren L-G Lundström för mer information. Mobil 070-2059133.