Offertförfrågan

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 20 juni, 2022

2022-06-16

Offertförfrågan återställning av lekbottnar i vattendrag 2022

Återställning av lekbottnar i vattendrag i Övertorneå och Pajala kommuner.

Bakgrund

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden genom Leadermetoden i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner.

Verksamheten bygger på partnerskap mellan ideell-, offentlig- och privat sektor. Finansieringen kommer från europeiska havs och fiskerifonden, staten, kommuner och ideella krafter. Föreningen driver sedan 2022-06-01 ett eget projekt som heter ”Tornedalens lekplatser”. Projektet ska bland annat öka reproduktion av fisk, främst laxöring samt harr.

Uppdraget avser återställningsarbeten enligt följande:

Pajala kommun:

 • Koinujoki = 14 st lekplatser
 • Kurkkiojoki = 11 lekplatser
 • Aareajoki = 13 st lekplatser
 • Leipiöjoki, Porooja, Nuuksujoki = 13 st lekplatser
 • Merasjoki = 38 st

Vid återställning av lekbottnar i Merasjoki ska elever från Fiskeguideutbildningen i Kiruna erbjudas möjlighet att medverka för att få insikt i Hartijoki-metoden.

Övertorneå kommun:

 • Puostijoki, Armasjoki = 16 st
 • Pentäsjoki = 6 st

Vi kommer att värdesätta kompetens inom Hartijoki-metoden samt lokal kännedom när vi utvärderar offerterna. Offerten ska besvara nedanstående frågor:

 • Hur ser er idé ut för att genomföra uppdraget?
 • Hur flexibla är ni för att genomföra uppdraget med kort varsel? 
 • Vad har ni för referenser? Bifoga namn och kontaktuppgifter till dessa.
 • Priset inkluderar således alla med uppdraget förenade kostnader såsom kostnader för personal, administration, ev hyra av lokal, traktamente, resor, förbrukningsmaterial m m.
 • Påskyndat upphandlingsförfarande tillämpas då uppdraget skall ske säsongen 2022!
 • I offerten anges pris med moms, offerten skickas i ett slutet kuvert, märkt ”Tornedalens lekplatser” till Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020, Matarengivägen 15, 957 31 Övertorneå senast 1 juli 2022.
 • För uppdraget krävs att uppdragstagaren innehar F-skattsedel.
 • Ersättning för uppdraget utbetalas efter godkända delmål.
 • Slutleverans ska ske senast 2022-11-30.
 • Efter genomfört uppdrag skall dokumentation om utförda insatser överlämnas till uppdragsgivaren.

För mer information om förfrågningsunderlaget kontakta projektledare Lars-Gunnar Lundström, mail info@fisketornedalen.se eller mobil 070-205 91 33.

Erämessut Rihimäki

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 17 juni, 2022

9-12 juni var Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård med på Erämessut i Riikimäki. Det är Finlands största Jakt- och fiskemässa som besöktes av ca 30 000 personer.

Intresset från finska sportfiskare att fiska i Tornedalen har ökat kraftigt under 2022 och kommer förmodligen att öka även under 2023. En av orsakerna är att Tana älv är stängd för sportfiske.

Många av dom vi pratade med på mässan hade avvaktat utvecklingen i Tana älv vilket gjort att dom missat denna fiskesäsong. Om förhållandena i Tana älv inte förändras till kommande säsong kommer många sportfiskare från Finland att boka fiske i Torneälv och biflöden.

Det kommer att ställa stora krav på besöksnäringen i vårt område. Antalet gästnätter ökar, efterfrågan på båt uthyrning kommer att öka m.m.

Vilken ökning kan vi förvänta oss under 2023? Bara i Tana älv på finska sidan säljs 33 000 dygns fiskekort till ca 8 000 fiskare! Hur många av dessa kommer att välja Torneälven med biflöden är naturligtvis osäkert men huvuddelen av de vi pratade med på mässan uppgav att om Tana älv är stängd är det naturliga valet Torneälven!