God jul & Gott nytt år önskar vi på kontoret i Övertorneå

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 19 december, 2018

Kontoret kommer delvis att vara bemannat under mellandagarna. Verksamhetsledaren är åter i tjänst 20190107.

Mera Lek i Tornedalen

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 4 december, 2018

Nu har isen lagt sig på Torneälv och det är hög tid att börja planera fisket inför kommande sommar. Under sommaren/hösten 2019 erbjuder vi möjlighet till föreningar/organisationer i Pajala-, Haparanda-, Övertorneå- och Kiruna kommuner att delta i projektet Mera Lek i Tornedalen.

Bakgrund till projektet är bland annat att vår öringsstam är låg vilket gjort öringen är en fredad art i Torneälven. Laken har kraftigt minskat under de senaste åren, siken har minskat till antal och storlek.

Projektets syfte är att öka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för lekande fisk att reproducera sig. Vi samarbetar med företaget Fiskmiljö i Nilivaara som erbjuder föreningarna en möjlighet att få ett vattendrag kartlagt och få en genomgång/utbildning i lämpliga återställningsåtgärder för det aktuella vattendraget.  Vill ni veta mer om Fiskmiljö i Nilivaara kan du gå in på www.fiskmiljo.se

Har du ett vattendrag i din närhet och känner att du vill lära dig mer om vilka åtgärder du kan göra för att skapa bästa förutsättningar för lekande fisk att reproducera sig, anmäl då intresse till vår projektledare senast 2019-01-03.

Projektledare Mera Lek i Tornedalen: Lars-Gunnar Lundström, 070-2059133 eller info@fisketornedalen.se