Tornedalen lekplatser

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 25 oktober, 2022

Under hösten har vårt LAG ägda projekt Tornedalen lekplatser fortlöpt. Syfte med projektet är att återställa ett stort antal lekbottnar i olika vattendrag i Pajala samt Övertorneå för att skapa bättre förutsättningar för främst öring och harr att reproducera sig. Under augusti besökte projektledaren Lars-Gunnar Lundström arbetsplatsen i Aareajoki där Fiskmiljö AB var i full gång med återställningsarbetena. Projektets totala finansiering är 707 738 kr varav Länsstyrelsen Norrbotten medfinansierar (via det statliga fiskevårdsbidraget) med 127 755 kr. Projektet avslutas 2022-11-30.