Upphandling filmer

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 11 februari, 2021

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård driver projektet Fiska i Tornedalen. Projektet ska ta fram fiskefilmer i kommunerna Pajala, Övertorneå och Haparanda. Nedan finns upphandlingsunderlaget. Sista datum att lämna in offert är 2021-02-25.

2021-02-11

Offertförfrågan Fiskefilmer 2021

Filmer som beskriver fiske i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner.

Bakgrund

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden genom Leadermetoden i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner.

Verksamheten bygger på partnerskap mellan ideell-, offentlig- och privat sektor. Finansieringen kommer från europeiska havs och fiskerifonden, staten, kommuner och ideella krafter.

Föreningen driver sedan 2021-02-01 ett eget projekt som heter ”Fiska i Tornedalen”. Projektet ska bland annat digitalt marknadsföra fiske i Haparanda, Övertorneå samt Pajala kommun inom Sverige men även inom Europa via sociala medier. För att kunna visa områdets varierande möjligheter inom fiske ska 6 – 7 stycken korta filmer anpassade för digital marknadsföring tas fram.

 • Filmerna ska synliggöra/spegla vinter- samt sommarfiske.
 • Filmerna ska vara anpassade för sociala medier.
 • Filmerna ska visa på olika sportfiskesätt samt fiske efter olika fiskarter.
 • Vissa av filmerna ska filmas med drönare för att spegla naturen runt fiske.
 • Filmerna ska levereras sändningsfärdiga med fullständiga rättigheter för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020.
 • Slutleverans ska ske senast 2021-11-30.

Vi kommer att värdesätta kreativitet, teknisk kompetens samt lokal kännedom när vi utvärderar offerterna. Offerten ska besvara nedanstående frågor.

 • Hur ser er idé ut för att genomföra uppdraget?
 • Eftersom rätt väderförhållande är viktiga för ett bra resultat, hur flexibla är ni för att genomföra filmuppdrag med kort varsel? 
 • Hur får ni det att tydligt framgå att filmerna är producerade i Tornedalen?
 • Vad har ni för referenser? Bifoga namn och kontaktuppgifter till dessa.
 • I offerten anges pris med moms, offerten skickas i ett slutet kuvert, märkt ”Filmer Fiska i Tornedalen” till Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020, Matarengivägen 15, 957 31 Övertorneå senast 25 februari 2021.
 • För uppdraget krävs att uppdragstagaren innehar F-skattsedel.
 • Ersättning för uppdraget utbetalas med maximalt 50% vid tidpunkten för ingående av avtal, resterande ersättning regleras efter godkänd leverans av färdiga filmer.

Övrigt:

 • Vi vill med filmerna utöver fiske i de tre nämnda kommunerna även visa den vackra naturen.
 • Vi önskar att några av filmerna avspeglar fiske där även kvinnor och barn deltar.
 • Projektledaren kan tillhandahålla fiskeplatser som är lämpliga att filma.

För mer information om förfrågningsunderlaget kontakta projektledare Lars-Gunnar Lundström, mail info@fisketornedalen.se eller mobil 070-205 91 33.

Fiska i Tornedalen

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 4 februari, 2021

Nu startar Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård marknadsföringsprojektet Fiska i Tornedalen.

Projektet syftar till att få nya besökare till aktuellt område då det finns kapacitet och möjligheter inom nuvarande besöksnäring med boenden att ta emot fler besökare. Projektet kommer också att lyfta fram möjligheterna för boende i området att jobba med turism inom främst fiske. Projektets mål: Deltagande vid sportfiskemässa. Deltagande där vi påverkar beslutsfattare i Sverige. Genomfört digital marknadsföring i Europa. 2-3 genomförda visningsresor för journalister. 1-3 träffar med personer som är intresserade av utveckla ett hållbart sportfisket i Tornedalen. Nätverksträff med entreprenörer för att bilda ett Tornedalskt nätverk inom fisketurism främst befintliga som erbjuder olika standarder på boende.

Vi startar upp projektet omgående med upphandling av digital marknadsföring samt produktion av fiskefilmer både vinter och sommartid.

Projektledare är Lars-Gunnar Lundström som du når på mobil 070-2059133 eller e-post info@fisketornedalen.se