Rapport från Birgit Niva som bevistat FARNET-seminarium, Jurmala, Lettland 21-23 mars 2017

Skriven av: Rolf Lahti, 31 mars, 2017

Seminarium, “Social inclusion for vibrant fisheries communities”
Översatt ”Social integration för ett levande fiskesamhälle”.

 

FARNET är ett nätverk av personer som tillämpar lokalt ledd utveckling för Europeiska havs-och fiskefonden EHFF. Nätverket samlar lokala aktionsgrupper för fiske FLAG ( lokala aktionsgrupper för fiske), förvaltningsmyndigheter, privatpersoner och experter från hela EU för att arbeta med hållbar utveckling av fiske och kustområden.

Fiskeområden i EU står inför stora utmaningar med minskade inkomster och sysselsättning inom fiskesektorn. Detta har lyft fram behovet av innovativa, hållbara lösningar för alla.

Genom att föreslå och pröva nya lösningar ger lokalt ledd utveckling lokala fiskerigrupper ett verktyg för att ta itu med dessa utmaningar. Farnet hjälper dem att förverkliga detta.

 

Vi i vårt fiskeområde har en lokal strategi som utarbetats för att uppfylla särskilda lokalt fastställda behov och möjligheter. Den finansiering som vi fått är främst inriktad på att skapa sysselsättning, ny näringsverksamhet och att stärka livskvaliten.

 

Temat i Jurmala handlande bl.a om att främja och integrera social integration i våra lokala strategier, i synnerhet att ge bättre stöd till kvinnor, lokala ungdomar och arbetslösa.

Utbyta erfarenheter om hur FLAG kan samarbeta med organisationer, verksamma inom social integration bland marginaliserade grupper som invandrare, handikappade och arbetslösa. Även bättre samarbete med den lokala fiskesektorn för att ta itu med socioekonomiska effekter av reformer och andra utmaningar för småskaligt fiske och hänsyn till åldrande befolkning och utbildningsbehov.

 

Vi har under seminariet fått ta del av goda exempel, arbetat med praktiska övningar, haft gruppdiskussioner och ett fältbesök. Huvudspråket är engelska. Spanska, franska och italienska språken översattes genom simultan tolkar. De länder som hade störst närvaro vid seminariet var Polen, Frankrike, Spanien, Italien och värdlandet Lettland. Totalt var vi 168 personer. Från Sverige var det jag från Flag och Hans Olof Stålgren från Landsbygdsnätverket. Den ekonomiska ojämlikheten belyser också hur en del länder arbetar med social integration inom FLAG. Medelinkomsten i Lettland är kring 4000 kr/ månaden.

 

Det jag tar med mig från Farnets möte är att lära mig att tänka nytt!

Vi kan göra mer för att stärka livskvaliten i vårt FLAG område!

Vi kan arbeta mer för ett småskaligt tänk för att få fler människor i arbete genom att kombinera fiske, mat, turism och upplevelser!

Vi kan göra mer för att få ungdomar intresserade av fiske!

 

Tre ord som kan sammanfatta detta seminarium, Inspire, compassion (medkänsla) och innovation. Jag kommer senare att få allt material utskickat från seminariet. Vill ni att jag vidarebefordrar det till er och har ni frågor så hör utav er till mig!

 

Birgit Niva, styrelseledamot i Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Extra årsstämma 15 mars 2017

Skriven av: Patrik Norberg, 6 mars, 2017

Välkommen till extra årsstämma då vi kommer att göra ett fyllnadsval till en ordinarie styrelsepost, ta beslut om medlemsavgifter för 2017 samt besluta om stadgeändringar. Det första beslutet om stadgeändring togs redan 5 februari men det krävs två årsmötesbeslut för att ändra stadgarna. Vi håller styrelsemötet på Tornedalens Folkhögskola.

Samma dag har LAG även beslutsmöte/styrelsemöte.