Inbjudan till årsstämma 2018

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 5 mars, 2018

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 inbjuder till årsstämma.

Datum: 2018-04-19 kl 17.00

Lokal: Kunskapssmedjan i Pajala, Kengisgatan 8

Dagordning: Enligt stadgar

Motioner: Skall ha inkommit senast 1 april till styrelsen

Om intresse finns att medverka via internet skall detta anmälas senast 1 april till info@fisketornedalen.se