Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård söker en driven Verksamhetsledare

Skriven av: Rolf Lahti, 29 november, 2017

Fiskeområde Tornedalen Haparandaskärgård 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner med Leader-metoden.

Fiskeområdet har en budget på ca 17 milj. kr att tillgå för perioden 2016-2023. Verksamheten bygger på trepartnerskap mellan ideell, offentlig och privat sektor och finansieras genom insatser från ideella krafter, privata näringsidkare, kommunerna samt EU och staten genom Havs och Fiskerifonden.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tjänsten beräknar vi tillsätta med start från 1 januari 2018 eller i samråd med den anställde.

Verksamhetskontoret för Fiskeområdet är placerad i Övertorneå.

(mer …)

Nästa LAG-möte /styrelsemöte i Haparanda

Skriven av: Rolf Lahti, 13 november, 2017

Nästa LAG-möte /styrelsemöte blir i Haparanda 22 november då vi kommer att behandla två olika projektansökningar. Nästa deadline för nya projekt är inte bestämd än men det blir i början på 2018.