Leader konferens Tornedalen 23 oktober

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 28 oktober, 2019

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Tornedalen 2020 bjöd in till en tematräff om leadermetoden som ett verktyg för att utveckla landsbygden. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultatet så här långt, lyssna till projektägare, diskutera framtidsfrågor och lyssna till en intressant paneldebatt med Per Pesula Lantbrukare, Sol-Britt Innala yrkesfiskare, Ulrika Hammarström kommunalråd, Monica Leijon Region Norrbotten, Jenny Söderström VD Kristallen. Paneldebatten leddes av Anna Kumpula Kostet.