Framgångsrikt samarbete mellan fiskare och forskare

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 21 november, 2018

SLU jobbar sedan 2014 med idéer direkt från yrkesfisket för att utveckla nya och mer hållbara redskap. Genom att utgå från fiskarnas upplevda problem och ge dem möjligheten att testa lösningar har man skapat en unik modell som nu sprider sig internationellt.

 

http://www.landsbygdsnatverket.se/5.54e8180c167062b420f10ef7.html

«

»