Fiska i Tornedalen

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 4 februari, 2021

Nu startar Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård marknadsföringsprojektet Fiska i Tornedalen.

Projektet syftar till att få nya besökare till aktuellt område då det finns kapacitet och möjligheter inom nuvarande besöksnäring med boenden att ta emot fler besökare. Projektet kommer också att lyfta fram möjligheterna för boende i området att jobba med turism inom främst fiske. Projektets mål: Deltagande vid sportfiskemässa. Deltagande där vi påverkar beslutsfattare i Sverige. Genomfört digital marknadsföring i Europa. 2-3 genomförda visningsresor för journalister. 1-3 träffar med personer som är intresserade av utveckla ett hållbart sportfisket i Tornedalen. Nätverksträff med entreprenörer för att bilda ett Tornedalskt nätverk inom fisketurism främst befintliga som erbjuder olika standarder på boende.

Vi startar upp projektet omgående med upphandling av digital marknadsföring samt produktion av fiskefilmer både vinter och sommartid.

Projektledare är Lars-Gunnar Lundström som du når på mobil 070-2059133 eller e-post info@fisketornedalen.se

«

»