Upphandling filmer

Skriven av: Lars-Gunnar Lundström, 11 februari, 2021

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård driver projektet Fiska i Tornedalen. Projektet ska ta fram fiskefilmer i kommunerna Pajala, Övertorneå och Haparanda. Nedan finns upphandlingsunderlaget. Sista datum att lämna in offert är 2021-02-25.

2021-02-11

Offertförfrågan Fiskefilmer 2021

Filmer som beskriver fiske i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner.

Bakgrund

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden genom Leadermetoden i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner.

Verksamheten bygger på partnerskap mellan ideell-, offentlig- och privat sektor. Finansieringen kommer från europeiska havs och fiskerifonden, staten, kommuner och ideella krafter.

Föreningen driver sedan 2021-02-01 ett eget projekt som heter ”Fiska i Tornedalen”. Projektet ska bland annat digitalt marknadsföra fiske i Haparanda, Övertorneå samt Pajala kommun inom Sverige men även inom Europa via sociala medier. För att kunna visa områdets varierande möjligheter inom fiske ska 6 – 7 stycken korta filmer anpassade för digital marknadsföring tas fram.

 • Filmerna ska synliggöra/spegla vinter- samt sommarfiske.
 • Filmerna ska vara anpassade för sociala medier.
 • Filmerna ska visa på olika sportfiskesätt samt fiske efter olika fiskarter.
 • Vissa av filmerna ska filmas med drönare för att spegla naturen runt fiske.
 • Filmerna ska levereras sändningsfärdiga med fullständiga rättigheter för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020.
 • Slutleverans ska ske senast 2021-11-30.

Vi kommer att värdesätta kreativitet, teknisk kompetens samt lokal kännedom när vi utvärderar offerterna. Offerten ska besvara nedanstående frågor.

 • Hur ser er idé ut för att genomföra uppdraget?
 • Eftersom rätt väderförhållande är viktiga för ett bra resultat, hur flexibla är ni för att genomföra filmuppdrag med kort varsel? 
 • Hur får ni det att tydligt framgå att filmerna är producerade i Tornedalen?
 • Vad har ni för referenser? Bifoga namn och kontaktuppgifter till dessa.
 • I offerten anges pris med moms, offerten skickas i ett slutet kuvert, märkt ”Filmer Fiska i Tornedalen” till Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020, Matarengivägen 15, 957 31 Övertorneå senast 25 februari 2021.
 • För uppdraget krävs att uppdragstagaren innehar F-skattsedel.
 • Ersättning för uppdraget utbetalas med maximalt 50% vid tidpunkten för ingående av avtal, resterande ersättning regleras efter godkänd leverans av färdiga filmer.

Övrigt:

 • Vi vill med filmerna utöver fiske i de tre nämnda kommunerna även visa den vackra naturen.
 • Vi önskar att några av filmerna avspeglar fiske där även kvinnor och barn deltar.
 • Projektledaren kan tillhandahålla fiskeplatser som är lämpliga att filma.

För mer information om förfrågningsunderlaget kontakta projektledare Lars-Gunnar Lundström, mail info@fisketornedalen.se eller mobil 070-205 91 33.

«

»